IBP awareness-markt


In 2018 zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 20.881 datalekken gemeld. De meeste datalekken zijn door menselijk handelen veroorzaakt, zoals privacygevoelige gegevens naar de verkeerde ontvanger versturen of een zoekgeraakte laptop of USB-stick. Bewustzijn en zorgvuldig handelen van medewerkers is daarom erg belangrijk bij het voorkomen of verminderen van datalekken. Afgelopen twee jaar heeft de Regiegroep IBP rondom awareness een wedstrijd georganiseerd. Mbo-instellingen konden meedingen met de 'IBP Awareness Award' voor de beste awareness-campagne in het mbo. Dit jaar organiseren we tijdens de saMBO-ICT conferentie een IBP Awareness Markt.  Verschillende onderwijsinstellingen laten zien op welke manier en met welk materiaal ze de awareness-campagnes aanpakken. Je kunt het awareness-materiaal van verschillende  onderwijsinstellingen bekijken en zo inspiratie opdoen. Kom dus langs bij de expositie in de centrale hal en doe er je voordeel mee!

Regiegroep IBP